Буфер

  • Energy Consuming Hydraulic Buffer

    Консумиращ енергия хидравличен буфер

    Буферите за налягане на асансьорното масло THY са в съответствие с разпоредбите на TSG T7007-2016, GB7588-2003+XG1-2015, EN 81-20: 2014 и EN 81-50: 2014. Това е енергоемък буфер, инсталиран в шахтата на асансьора. Предпазно устройство, което играе роля на защита на безопасността директно под колата и противотежест в ямата.