Пътнически асансьор в машинно отделение

  • Passenger Traction Elevator Of Machine Room

    Пътнически асансьор на машинно помещение

    Асансьорът Tianhongyi приема синхронна тягова машина с постоянен магнит, усъвършенствана система за врати за честотно преобразуване, интегрирана технология за управление, система за защита на светлинни завеси, автоматично осветление на автомобила, чувствителна индукция и повече икономия на енергия;