Пътнически асансьор

  • Passenger Traction Elevator Of Machine Roomless

    Пътнически тягов асансьор на машина без помещения

    Асансьорът на машинното отделение Tianhongyi без пътници приема интегрираната технология с висока интеграция на системата за управление на микрокомпютъра и инверторната система, която цялостно подобрява скоростта на реакция и надеждността на системата.

  • Passenger Traction Elevator Of Machine Room

    Пътнически асансьор на машинно помещение

    Асансьорът Tianhongyi приема синхронна тягова машина с постоянен магнит, усъвършенствана система за врати за честотно преобразуване, интегрирана технология за управление, система за защита на светлинни завеси, автоматично осветление на автомобила, чувствителна индукция и повече икономия на енергия;