Релсова скоба

  • Diversified Elevator Guide Rail Brackets

    Разнообразни направляващи скоби за асансьор

    Рамката на направляващата шина на асансьора се използва като опора за поддържане и фиксиране на водещата шина и се монтира на стената или гредата на подемника. Той фиксира пространственото положение на направляващата релса и носи различни действия от направляващата шина. Изисква се всяка направляваща релса да се поддържа от най -малко две скоби за направляващи релси. Тъй като някои асансьори са ограничени от височината на последния етаж, е необходима само една скоба за направляваща релса, ако дължината на водещата шина е по -малка от 800 мм.