Предпазна светлинна завеса

  • Infra Red Elevator Door Detector THY-LC-917

    Инфрачервен детектор за врата на асансьор THY-LC-917

    Светлинната завеса на асансьора е устройство за защита на вратата на асансьора, направено на принципа на фотоелектрическата индукция. Подходящ е за всички асансьори и защитава безопасността на пътниците, които влизат и излизат от асансьора. Светлинната завеса на асансьора се състои от три части: инфрачервени предаватели и приемници, монтирани от двете страни на вратата на асансьорната кола, и специални гъвкави кабели. За нуждите на опазването на околната среда и енергоспестяването все повече асансьори са пропуснали кутията за захранване.